» Poniżej zamieszczono dostępne oprogramowanie dla urządzenia DSPfactory:

Instrukcja obsługi DSPfactory:
DSPfactory Programmer:
Pliki demo (mp3) banku echoTapper urządzenia DSPfactory:
Banki efektów*:
Banki USER (format MIDI SysEx):
Schematy DSPfactory:

*Plik banku efektów należy rozpakować do tego samego katalogu, w którym znajduje się aplikacja DSPfactory Programmer i po jej uruchomieniu wskazać plik typu *bnkx w celu przeprowadzenia aktualizacji banku External.